Maak kennis met ons team!

Ons team bestaat uit enthousiaste, getalenteerde en gemotiveerde facilitators met passie voor hun vak en ruime procesbegeleiding ervaring.

Oscar Geitenbeek

Facilitator, trainingsacteur

Wie ben je en wat doe je?

Naast mijn werk als facilitator ben ik senior trainingsacteur. Daar speel ik diverse rollen om binnen bedrijven mensen bewust te maken van gedrag of ze te trainen hoe ze met bepaalde situaties kunnen omgaan. Ik ben gewend om te werken met groepen. Ik doorzie snel wat de groepsdynamiek is. Door goed te kijken zie je ook wat een groep nodig heeft. Is er veiligheid nodig? Is er tempo nodig omdat het inzakt? De skills uit beide vakgebieden geven mij een rijk pallet aan tools om een groep te helpen. Zowel met praktische vraagstukken als met onderliggende ‘problemen’ binnen een team.

Van wie heb je ooit het best advies gehad en luidde dat?

Of ik het echt van haar leerde denk ik niet, maar het komt erg overeen met wat de coach van het Nederlands dames elftal zegt: train ze niet op wat ze niet kunnen, maar op dat wat ze wel kunnen! Ik heb in het verleden vaak gekeken naar wat ik niet kon. Ik zou eigenlijk zus, en die is beter in zo. Door me meer te focussen op mijn zorgvuldigheid, mijn humor, de sfeer die ik breng, wordt het leven voor mezelf in ieder geval een stuk aangenamer en tegelijkertijd kan ik dat ook voor anderen veel sterker inzetten.