deals met daadkracht

GRATIS ONLINE MASTERCLASS

DEALS MET DAADKRACHT

GRATIS ONLINE MASTERCLASS

Een gratis online masterclass van Youfacilitate
in direct toepasbare methoden en technieken om meer beweging te creëren en slimmer samen te werken.

i.s.m. Agenda Stad van het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

Bedoeld voor eenieder die werkt(e) aan (toekomstige) City Deals, Green Deals, Topsectoren en soortgelijke programma’s waarin vele partijen hun krachten bundelen om maatschappelijke vragen op te pakken.

Deals met daadkracht

GRATIS ONLINE MASTERCLASS

Donderdag 1 juli

08:30 – 11:00 uur

Via Zoom, details volgen na aanmelding

Waar gaat de masterclass over?

We werken graag, in samenwerkingen tussen (rijks)overheid, onderwijs en bedrijfsleven, aan uiteenlopende opgaven. 
In City Deals, Green Deals, Topsectoren en soortgelijke programma’s bundelen vele partijen hun krachten om maatschappelijke vragen op te pakken.

Dat levert vaak veel goeds op. Maar soms komen de mooie plannen niet optimaal tot uitvoering. 
Mogelijke zorgpunten:

Z

Er is een kleine actieve kern. Hoe zorg je dat ook de rest aanhaakt?

Z

Hoe behoud je de energie die er in het begin wel is?

Z

Hoe zorg je dat de plannen omgezet worden naar daadkracht?

Door al in de planfase een paar valkuilen te herkennen en te vermijden verhoog je de daadkracht van je programma aanzienlijk.

Wat gaan we doen?

Trainer Pepijn Nicolas leert jou in deze interactieve online masterclass om valkuilen te herkennen die vaak voorkomen in samenwerkingsvraagstukken.
Daarnaast leer jij de principes én een paar direct toepasbare tips en trucs om deze te omzeilen. Zo gaan we in op:

Z

hoe ‘Sinterklaasenergie’ te herkennen en te vermijden

Z

een beter alternatief dan consensus als basis voor je plan

Z

hoe de ‘gouden 6’ je daadkracht verhoogt

Z

hoe je succesvoller de omslag maakt van plan naar uitvoering

De masterclass is geen zendbijeenkomst.
Je gaat zelf flink aan de slag!

NOG VRAGEN?

Neem dan gerust contact op met onze officemanager Emily Koopman via info@youfacilitate.nl.