Benieuwd met wat voor vragen je bij ons terecht kunt?

Bekijk voorbeeldvragen, onze steun en referenties van opdrachtgevers hieronder. Loop je vast, heb je een vraag of wil je sparren neem contact met ons op. 

Wij faciliteren

Wij faciliteren. Wij zijn van het proces. We richten een proces in dat de beste basis geeft om verandering te creëren. We helpen organisaties om samen goede plannen te maken, blokkades in uitvoering of samenwerking op te ruimen, mensen mee te krijgen in een verandering, beweging te creëren. Wij gaan daarbij niet over de inhoudelijke koers, maar onze processen zorgen voor ‘meewind’ waarmee je makkelijker koers bepaalt en doelen bereikt.

Wij werken aan vragen waar meerdere mensen samen iets te bespreken, te bedenken, te doen hebben. Waar ze samen moeilijk uitkomen, of waarbij het prettig is om het proces(ontwerp) door een neutrale partij te laten doen.

Onze facilitators hebben ruime ervaring en zijn gespecialiseerd in multi-stakeholder omgevingen, het creëren van grootschalige beweging en participatieve plan/strategievorming. We werken van uitvoerder tot bestuurder en zijn gericht op maatschappelijk relevante vraagstukken en organisaties.

Ter inspiratie geven we hieronder een aantal voorbeelden van vragen waar we vaak aan werken. Al onze trajecten starten met een vraag en met een kort gesprek om te verkennen of we kunnen helpen. Wees welkom als je wilt sparren.

 

Hoe maak ik een echt breed gedragen plan?

Wil je een plan maken met veel draagvlak waar iedereen zich in herkent en meedoet? In onze participatieve aanpak doet iedereen mee. Alle medewerkers en alle relevante externe stakeholders. Zonder dat het verzandt in een Poolse landdag. Het levert scherpe en gedragen plannen op waarin iedereen zich herkent. En met de wijsheid van het collectief.

Check VanStrategie voor meer informatie. VanStrategie is powered by Youfacilitate.

Hoe krijg ik een vraagstuk grootschalig in beweging?

Als je in een hele branche of sector iets in beweging wilt krijgen. Bijvoorbeeld meer duurzaamheid, duurzame inzetbaarheid, innovatiekracht. En als je vermoed dat een communicatiecampagne en een website met best-practises niet voldoende is. We hebben ‘Systeem MoveCamp’ ontwikkeld. Sterk activerende bijeenkomsten en flankerende communicatie om een beweging op gang te krijgen en te vergroten. Met hoge energie, ‘nudging’-technieken gericht op gedragsverandering, community building, olievlekwerking en alles steeds gericht op de vraag: wat kan nu wél. In 2017 wonnen we met deze aanpak de “Gold Facilitation Impact Award”; zo’n beetje de Oscar in ons vakgebied.

Hoe krijg ik een gezamenlijke stip op de horizon?

Werken vanuit een gezamenlijke why en een gezamenlijke missie. Vaak een energievreter om hiertoe te komen. Dat hoeft niet. Het kan ook met energie en plezier, zonder dat de scherpte verdwijnt.

Hoe krijg ik energie in de samenwerking?

Green Deals, Topsectoren, Triple Helix, Actieleernetwerken in de zorg, multi-stakeholder gebiedsontwikkeling, we werken heel wat samen in de polder. Dat verzand nogal eens. Veel plannenmakerij, weinig actie. Stuurgroepen die niet sturen, werkgroepen die niet werken.

Hoe zorg je dat er werkelijk beweging in zit? Dat er met goede energie resultaten worden bereikt? We hebben een samenwerking ontwikkeld die we Polderen 2.0 noemen. Gebaseerd op het goede van polderend samenwerken, maar met een plusje: geen besluitvorming op consensus maar op energie. Geen stuurgroepen maar in lichte regie een setting creëren die stakeholders uitnodigt tot actie. Weinig vergaderen, veel doen.

Hoe krijg ik gedoe uit mijn team?

Loopt het niet lekker? Lekt de energie? Is er weinig vertrouwen of apathie?

We ontwerpen en begeleiden trajecten om het lek boven water te krijgen. Je team weer op de rit, bouwen op elkaar met plezier en trots.

Hoe kom ik uit het moeras?

Echt ingewikkelde vragen waarbij je steeds in een kringetje rond lijkt te draaien. Alles is één grote kluwen. Plannen verzanden steeds. We bieden je in een doorbraaksessie één dag stilstand. Letterlijk stilstaan bij wat er echt aan de hand is. In één dag krijg je veel dieper inzicht in de aard van het vraagstuk. Open je de weg naar nieuwe oplossingen en strategieën. Als je blijft krijgen wat je kreeg moet je niet blijven doen wat je deed. Doorbreek het patroon.

Hoe krijg ik iedereen mee in een grote verandering in mijn organisatie?

Reorganisatie, nieuwe missie, visie, kernwaarden, meer zelfsturing en andere grote veranderingen in organisaties. Hoe krijg je iedereen mee in de verandering? We bieden heldere trajecten waar in iedere stap de verandering voelbaar is. Met daarin het magische moment dat iedereen daadwerkelijk aan boord stapt en de trossen losgooit. En daarmee het plan van de tekentafel de werkelijkheid in trekt.

Hoe krijg ik energie in mijn congres?

Waarom zijn congressen vaak zo saai dat een act de boel moet opleuken? Dat kan zo eenvoudig zoveel beter. Betere methoden om met meer plezier en energie de inhoud tot zijn recht te laten komen. Congressen waar je fris de borrel in gaat.

Losse inspiratie

We hebben een hele rits leuke workshops en masterclasses. Beweeglijk, interactief en waar deelnemers iets leren dat zelf meteen kunnen toepassen. Als workshop in te zetten op congressen, teamdagen, etcetera.
Duur: van 1 uur tot een hele dag
Onze drie ‘evergreens’:

  • Masterclass slimmer samenwerken (3 à 4 uur)
  • Mini-masterclass slimmer samenwerken (1 a 1,5 uur)
  • Mini-masterclass van werkdruk naar werkplezier voor leidinggevenden, HR en OR (1,5 uur)

APK in teams

Eén keer per jaar. Beetje terugblik, eventueel nog wat opruimen en repareren, klokken gelijk en een paar voornemens voor komend jaar. Gezellig afsluiten en daarna weer opgefrist samen een jaar tegemoet gaan.

Nicole Hanegraaf, clusterdirecteur Delta Onderwijs

“In het verleden werden onze strategieplannen alleen gemaakt door bestuurders, die zich uiteraard wel lieten informeren, maar de plannen grotendeels zelf schreven. Het nadeel van deze werkwijze was dat niemand eigenaar werd van die plannen: De leerkrachten herkenden zich er te weinig in. Dat moest dus anders! Willen jullie ons steunen bij het proces om samen met collega´s, samenwerkings- partners en ouders tot een gedegen en gedragen toekomstvisie te komen?”

Peter Hecker, directeur 

“Tot nu toe pakten wij als directie álles op. Het gevaar bestaat dan dat je dan alles maar half doet. Om te bepalen wát ik dus wel en wat niet moet oppakken helpt het om deze methode te gebruiken en gezamenlijk bepaalt waar je de focus legt. Grote winst was dat leden nu zelf moesten nadenken. Dat vergrootte hun betrokkenheid enorm.”

Nicoline van Nieuw Amerongen, directeur SHG Groep

“We gaan een spannend jaar tegemoet. Ik wil graag samen met alle medewerkers evalueren hoe zij vinden dat de organisatie er voor staat. En om samen eventueel een ontwikkel-agenda op te stellen met punten waaraan wij samen willen gaan werken. Even belangrijk vind ik dat deze dag de onderlinge verbondenheid en plezier versterkt en we samen draagvlak creëren voor een (zelf)bepaalde toekomst.”