Over Youfacilitate

Het jaarlijkse visiestuk dat een jaar lijkt te duren, de eindeloze maandagochtend vergadering waar geen helder besluit wordt genomen. De collega met zijn stokpaardje die zichzelf zo graag hoort praten. De muurbloempjes daarentegen die hun mond nooit opentrekken. Het gevoel dat iedereen elkaar tegenwerkt. Ja-maar, ja-maar, ja-maar… Om gek van te worden. Of moedeloos. Samenwerken kan enorm frustrerend zijn! Herken je dat?

Stel je eens voor dat iedereen in de wereld slimmer, makkelijker en fijner samenwerkt. Niet meer gefrustreerd thuiskomen. Samen levendig filosoferen en/of plannen maken die kloppen als een bus. Bouwen op elkaar en verschillen met een glimlach overbruggen. En stel je eens voor: veel korter en beter vergaderen. Dat is waar wij, als onafhankelijke procesbegeleiders met Youfacilitate aan bijdragen!

Youfacilitate is een netwerkorganisatie van zeer ervaren facilitators met specialisatie in multi-stakeholder omgevingen, het creëren van grootschalige beweging en participatieve strategievorming. We werken van uitvoerder tot bestuurder en zijn gericht op maatschappelijk relevante vraagstukken en organisaties. Duurzaamheid, betere zorg en onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, gezond en veilig werken, een betere overheid, etcetera.

Daarnaast hebben we een levendige academie waarin we mensen opleiden om hun eigen organisatie slimmer te laten samenwerken. Met 20 jaar ervaring als procesbegeleider wil grondlegger Pepijn Nicolas zijn gedachtegoed/vakkennis overdragen. Zodat jij deze kennis zelf kunt toepassen in je eigen werkomgeving. Zodat je bijdraagt aan beter, hartelijker en wijzer samenwerken.

Waardoor het nieuwe strategisch beleidsplan dit keer binnen no time en door iedereen gedragen van de grond komt. Je fluitend naar het maandagochtend overleg gaat. Waardoor alle collega’s hun mening durven delen. En de collega met zijn stokpaardje een fijne samenwerkingspartner blijkt te zijn.

Heb je zelf een vraagstuk waar je steun bij zoekt, neem dan contact op.

Pepijn Nicolas

Al jong maakte ik merkwaardige dingen mee. Op mijn 19e was ik vakbondsbestuurder. Een studiestage liep uit de hand zodat ik op mijn 26e een groot onderzoek leidde naar schulden van ontwikkelingslanden. Ik veroorzaakte – in die wereld – ophef. Op mijn 30e was ik een van de leiders van een wereldcoalitie die 120 miljard schuldkwijtschelding onderhandelde.

Daarna werd ik consultant bij KPMG. Op een interne training leerde ik niet wat een facilitator doet, maar dat ik er al een was. Het was een soort thuiskomen. Ik ben KMPG nog steeds erg dankbaar voor die training, ook omdat ik ineens snapte waarom ik eerder in mijn leven al op bijzondere plekken was gekomen. Ik kreeg gewoon vaak snel voor elkaar dat iedereen samen aan hetzelfde doel ging werken.

In 1999 waren er amper facilitators. Ik heb veel zelf ontwikkeld en later met collega’s geleerd. In het bijzonder bij LEF; het Future Center van Rijkswaterstaat. Omdat gebrekkige samenwerking in bijna alle projecten een oorzaak is van onopgeloste problemen ben ik me afgelopen jaren daarop gaan toeleggen. Hoe zorg je voor zo’n hoge kwaliteit van samenwerken dat je alles aankunt dat op je pad komt? In 2017 won ik een internationale ‘Gold Facilitation Impact Award, zo’n beetje de Oscar in ons vakgebied. Samen met medeprijswinnaar Maaike Sauerborn heb ik Youfacilitate opgericht om mijn vakkennis over te dragen aan iedereen die goede samenwerking wil bevorderen. 

Verder: Geboren 1968. Sociaal en Institutioneel Econoom (Utrecht) met bijvakken psychologie en sociologie. Voetbal, dans, zeilen, zingen. Ik woon in Utrecht met een fijne zoon (2003) en bemoei me altijd wel op de een of andere manier met iets dat ik maatschappelijk belangrijk vind.

Maaike Sauerborn

Mijn hele leven ben ik gefascineerd door bewegen, zowel letterlijk als figuurlijk. Mijn internationale jeugd bracht mij van Nederland, Curaçao, Singapore, Maleisië tot de Filippijnen. Ik wisselde van een sterke thuis basis naar boardingschool tot het inwonen bij een Chinese familie. Ik verkeerde in voortdurend veranderende culturele omgevingen. Een basis creëren, verbindingen aangaan om te blijven groeien en bloeien. Bewegen in de vorm van sport was hierbij essentieel. Het zorgde voor een netwerk, samen plezier maken en jezelf doorleven.

Het sporten groeide uit tot studie (sportacademie, gezondheidsmanagement en psychologie) en zorgde ervoor dat ik o.a. werd opgeleid door de wereldtop uit de fitnesswereld. Deze trainers leerden mij vooral hoe te bewegen en hoe je een beweging op gang zet. Mijn loopbaan groeide uit van het geven van selectietrainingen, naar het vormgeven en aansturen van in-company health centra, het ontwikkelen van Nederlandse campagnes naar een opdracht om een sectorale beweging op gang te brengen. Ik ben nog steeds dankbaar dat mijn leermeesters scherp op het doel zaten en mij op de weg er naartoe heel menselijk coachten, inspireerden en steunden. Helder was wel: Als ik iets wil dan vraagt dat van mij om te bewegen. Ergens voor blijven werken. Het ging er om hoe je na het ‘vallen’ weer op stond en doorging.

Uit mijn levensloop haal ik en schuilt mijn kracht: een sterke basis neerzetten. Ik floreer als ik daarin individuen, teams en organisaties inspireer en uitdaag, zodat zij uit eigen beweging hun route kiezen waar zij op hun unieke wijze groeien en bloeien. Waar zij zich met andere kunnen verbinden en hun krachten bundelen.

Getrouwd met Koen en moeder van Kiki en Marius.

Partners

Youfacilitate is partner in De Goede Praktijk, draagt actief bij aan Vijfsterrenwerkplezier en werkt nauw samen met Floor Daver.